شعر در مورد زخم زبان

شعر در مورد زخم زبان,شعر در مورد زخم زبان زدن,شعر کوتاه در مورد زخم زبان,شعری در مورد زخم زبان,شعر در باره زخم زبان,شعری درباره زخم زبان,شعر در باره ی زخم زبان,شعر زیبا درباره زخم زبان,شعر درباره زخم زبان,شعر درباره ی زخم زبان,شعری درباره ی زخم زبان,شعر زخم زبان,شعر زخم زبان زدن,شعر کوتاه در مورد زخم زبان,شعر درباره زخم زبان,شعر برای زخم زبان,شعر نو زخم زبان,شعر های زخم زبان,شعری درباره زخم زبان,شعر در مورد زخم زبان,شعر درباره ی زخم زبان,شعر در مورد زخم زبان زدن,شعری در مورد زخم زبان,شعری درباره ی زخم زبان,شعر زیبا درباره زخم زبان,شعری برای زخم زبان,شعر کوتاه زخم زبان,شعر درمورد زخم زبان,شعر از زخم زبان,شعر در باره زخم زبان,شعر در باره ی زخم زبان

شعر در مورد زخم زبان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زخم زبان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

اشک ، لبهای پُر از زخم مرا تر میکرد

عوض بوسه فقط زخم زبان میخوردم

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد زخم زبان

چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند؟

همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر در مورد زخم زبان زدن

چگونه می شود اما به زیر زخم زبان ها

نیاز داشته باشم به مرهم و تو نباشی؟

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر کوتاه در مورد زخم زبان

زخم ها بسیار اما نوشداروها کم است

دل که می گیرد تمام سِحر و جادوها کم است

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعری در مورد زخم زبان

یک بار جای این همه زخم‌ زبان زدن

راحت بگو که دوست نداری دگر مرا

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در باره زخم زبان

گاه از آن غنچه، فقط زخم زبان می‌ریزی

گاه با بوسه شفابخش کنی مرهم را

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعری درباره زخم زبان

شدم آماجِ نیش وطعنه و زخمِ زبان خلق

تو مشمولِ چنین طعنه شنفتن ها شدی یانه

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در باره ی زخم زبان

خانم ! شما که درس نخواندید ….پس کجا

کی دکترای زخــــــــــــــم زبان را گرفته اید

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر زیبا درباره زخم زبان

دل بــرکن و به شهـرِ دل من بیا عزیز!

زخـم زبان مردم چشـمت  ، به جان ِ من

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درباره زخم زبان

یک روز شاید زود،شاید دیر… می فهمی،

زخم زبان مردمِ نامرد یعنی چه

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر درباره ی زخم زبان

تو زخم مى زنى و شیوه ات لطافت نیست 

بگو ، جواب محبّت مگر محبّت نیست ؟

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعری درباره ی زخم زبان

بند آمده در حسرت وصف تو زبان ها

این آتش عشق است که افتاده به جان ها

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر زخم زبان

زخم آنچنان بزن که به رستم شغاد زد

زخمی که حیله بر جگر اعتماد زد

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر زخم زبان زدن

تو هم خنجر بزن ، من زخم کاری دوست دارم

شبیه موزه هایم ، یادگاری دوست دارم

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر کوتاه در مورد زخم زبان

این منم ؛ خون جگر از بدِ دوران خورده

مرد رندی که رکب های فراوان خورده   !

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره زخم زبان

چیستم ؟! خاطری زخم فراموش شده

لب اگر باز کنم با تو سخن ها دارم

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر برای زخم زبان

من نمی خواهم از این راه غلط برگردم

عقل، بهتر که زبان بسته، نصیحت نکند

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر نو زخم زبان

 نیست از زخم زبان پروا دل بی باک را

می کند آتش عبیر پیرهن خاشاک را

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر های زخم زبان

 نیست در دل حسن را زنگی ز نیل چشم زخم

آب حیوانم، شب دیجور می سازد مرا

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری درباره زخم زبان

 گرم می سازد دل افسرده را زخم زبان

آتش بی مایه ام، خاشاک می سازد مرا

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر در مورد زخم زبان

 چون صدف بر هم نمی پیچد مرا زخم زبان

زیر تیغ تیز باشد گوهرافشانی مرا

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر درباره ی زخم زبان

 پرده ناموس از زخم زبان لرزد به خود

هیچ پروا از ملامت نیست رسوا کرده را

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر در مورد زخم زبان زدن

 آتش سوزنده را خاشاک بال و پر شود

هیچ پروا نیست از زخم زبان دیوانه را

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعری در مورد زخم زبان

 مهر خاموشی که گیرد از دهان زخم ما؟

غیر پیکانش که می داند زبان زخم ما؟

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعری درباره ی زخم زبان

 خون به صد رنگینی اظهار شکایت می کند

نیست در ظاهر زبان گر در دهان زخم ما

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر زیبا درباره زخم زبان

 نشد از زخم زبان شورش مجنون ساکن

خار و خس مانع طوفان نشود دریا را

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعری برای زخم زبان

 شکوه از زخم زبان کردن مردم سبکی است

قلعه آهنی از گوش گران کن خود را

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر کوتاه زخم زبان

 نیست اندیشه ای از زخم زبان سرکش را

خار و خس بستر سنجاب بود آتش را

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر درمورد زخم زبان

 برگ من زخم زبان است درین سبز چمن

سنگ اطفال بود گر ثمری هست مرا

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر از زخم زبان

 ایمن از زخم زبان شد ز خموشی صائب

نیست اندیشه ز سوزن دهن دوخته را

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر در باره زخم زبان

 توان به زخم زبان برگ شادمانی یافت

که خار را گل عشرت به دامن است اینجا

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در باره ی زخم زبان

 ازان به زخم زبان از خوشامدم قانع

که به ز نقش و نگارست رخنه زندان را

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر در مورد زخم زبان

 زبان ما اگر از شکر تیغ خاموش است

دهان شکرگزاری است زخم کاری ما

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر در مورد زخم زبان زدن

 سودا نشد به زخم زبان از سرم برون

از دل نبرد خامه سیاهی دوات را

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر کوتاه در مورد زخم زبان

 زخم زبان چه کار به سرگشتگان کند؟

پروای خار و خس نبود گردباد را

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعری در مورد زخم زبان

 زخم زبان مرا نتواند گرفته ساخت

دل وا شود چو آبله از نیشتر مرا

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر در باره زخم زبان

 از زخم زبان نیست گزیر اهل رقم را

بی چاک که دیده است گریبان قلم را؟