شعر در مورد اسم قمر

شعر در مورد اسم قمر ,شعر درباره اسم قمر,شعر برای اسم قمر,شعر در باره اسم قمر,شعر با اسم قمر,شعر درمورد اسم قمر,شعر با کلمه قمر,شعر با کلمه ی قمر,شعری در مورد اسم قمر,شعری درباره اسم قمر,شعری برای اسم قمر,شعر درباره ی اسم قمر,شعر در مورد نام قمر,شعر برای نام قمر,شعر درباره نام خالی,شعر با نام قمر,شعر درمورد نام قمر

شعر در مورد اسم قمر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم قمر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 قمر برید ز من مهر و من خراب

قمر شبم دراز چو گیسوی نیمتاب قمر

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد اسم قمر

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

 خرابه ها همه چون از قمر شود روشن

چراست تیره دل من، چو شد خراب قمر

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم قمر

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

 از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست

آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر برای اسم قمر

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

 از زکاتی که فرستد بر ما آن خورشید

قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمریم

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در باره اسم قمر

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

 یوسف اندر تتقی یا اسدی بر افقی

یا قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمری

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر با اسم قمر

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

 پرتو خورشید بین تابنده از روی قمر

شاد باش، ای روشنی روی نیکوی قمر

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درمورد اسم قمر

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 گر آید و برود زودتر نه جای گله است

از آنکه نیست نهان، خسروا، شتاب قمر

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با کلمه قمر

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

 ز نور باشد هر قطره چشمه خورشید

چو خون چکد ز رخ همچو آفتاب قمر

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه ی قمر

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

 چو شام زلف تو مشاطه از قمر برداشت

رخ تو رونق خورشید خاوری بشکست

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعری در مورد اسم قمر

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

 فتنه دور قمر نزد خرد دانی چیست

سبزه خط تو کز طرف قمر می روید

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری درباره اسم قمر

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

 آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت

آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری برای اسم قمر

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

 همچون قمر بتافت ز تبریز شمس دین

نی خود قمر چه باشد کان روی اقمرست

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره ی اسم قمر

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 ای دوست شکر خوشتر یا آنک شکر سازد

ای دوست قمر خوشتر یا آنک قمر سازد

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد نام قمر

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

 ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازد

خوبی قمر بهتر یا آنک قمر سازد

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر برای نام قمر

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

 چو دررسید ز تبریز شمس دین چو قمر

ببست شمس و قمر پیش بندگیش کمر

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر با نام قمر

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

 ای منجم اگرت شق قمر باور شد

بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر درمورد نام قمر

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

 امروز چو جانستی در صدر جنانستی

از دور قمر رستی بالای قمر رفتی

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد اسم قمر

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

 با خاطر منور روشنتر از قمر

ناید به کار هیچ مقر قمر مرا