شعر در مورد جشن تکلیف

شعر در مورد جشن تکلیف ،شعر در مورد جشن تکلیف پسران،شعر در مورد جشن تکلیف دخترانه،شعر در مورد جشن تکلیف پایه سوم،شعری در مورد جشن تکلیف،شعر در باره جشن تکلیف،شعر زیبا در مورد جشن تکلیف،شعر کودکانه در مورد جشن تکلیف،شعر کوتاه در مورد جشن تکلیف،شعری درباره جشن تکلیف،شعر درباره جشن تکلیف پسران،شعر کوتاه درباره جشن تکلیف،شعر کودکانه درباره جشن تکلیف،شعر درباره جشن تکلیف،شعر زیبا درباره جشن تکلیف،شعری زیبا در مورد جشن تکلیف،شعر های زیبا در مورد جشن تکلیف،شعری زیبا درباره جشن تکلیف،شعر زیبا درباره ی جشن تکلیف،شعر های کودکانه در مورد جشن تکلیف،شعرهای کودکانه درباره جشن تکلیف،شعر کودکانه درباره ی جشن تکلیف،شعری برای جشن تکلیف،شعر برای جشن تکلیف پسران،شعر برای جشن تکلیف کلاس سوم،شعر درباره ی جشن تکلیف،شعر جشن تکلیف،شعر جشن تکلیف سوم ابتدایی،شعر جشن تکلیف دختر،شعر جشن تکلیف دخترانه،شعر جشن تکلیف جدید،شعر جشن تکلیف منه،شعر جشن تکلیف کودکانه،شعر جشن تکلیف من،شعر جشن تکلیف صوتی،شعر جشن تکلیف پسران،سرود جشن تکلیف سوم ابتدایی،سرود جشن تکلیف سوم دبستان،شعر جشن تکلیف سوم دبستان،شعر برای جشن تکلیف سوم ابتدایی،دانلود سرود جشن تکلیف سوم ابتدایی،سرود جشن تکلیف کلاس سوم ابتدایی،سرود جشن تکلیف پایه سوم ابتدایی،شعر جشن تکلیف کلاس سوم دبستان،سرود جشن تکلیف دخترانه،اشعار جشن تکلیف دخترانه،سرود جشن تکلیف دختر،شعر برای جشن تکلیف دخترانه،شعر برای جشن تکلیف دختر،سرود جشن تکلیف جدید،جدیدترین شعر جشن تکلیف،شعر های جدید جشن تکلیف،شعر جشن تکلیف منه کلاس سوم،سرود جشن تکلیف منه،متن شعر جشن تکلیف منه،شعر کودکانه درباره جشن تکلیف،شعر کودکانه در مورد جشن تکلیف،شعر کودکانه برای جشن تکلیف،شعر های کودکانه جشن تکلیف،شعر کودکانه درباره ی جشن تکلیف،شعر جشن تکلیف من است،سرود جشن تکلیف منه چون خدا یار منه،سرود جشن تکلیف من است،شعر مناسب جشن تکلیف،شعر جشن تکلیف پسرانه،سرود جشن تکلیف پسران،شعر برای جشن تکلیف پسران،اشعار جشن تکلیف پسران،شعر درباره جشن تکلیف پسران،شعر جشن تکلیف ویژه پسران،سرود جشن عبادت پسران

شعر در مورد جشن تکلیف

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد جشن تکلیف برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شده ام نه ساله

جشن تکلیف من است

جا نماز و چادر

همه در کیف من است

دین من اسلام است

من مسلمان هستم

می رسد صوت اذان

شاد و خندان هستم

چادری داده به من

هدیه ای مادر من

مثل تاجی از گل

چادرم بر سر من

شده ام نه ساله

بعد از این خوشحالم

چون فرشته شده است

دست هایم، بالم

می پرم رو به خدا

لحظه ی سبز نماز

پنج نوبت هر روز

می کنم راز و نیاز

مثل گل می شکفم

باز در سایه دین

ای خدا! شکر!  شدم

زود همسایه  ی دین

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

شعر در مورد جشن تکلیف

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

چون بیامد بار سنگین گران بر مسلمان

مقدمش باشد مبارک بر جمیع مومنان

چون ساعات بر تو آمد و این شدی

راز دل سر بسته بگویم مرد شدی

ای عزیز دسته گل که قلب تو پاک از گناه

تو بکن دستور قران را عمل تا باشی پاک از گناه

یک نصیحت کرده ام گوش کن

در قیامت آب کوثر نوش کن

پسرم روی تو خندان باشد

جشن تکلیفت مبارک باشد

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

شعر در مورد جشن تکلیف پسران

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

جشن تکلیف

در باغ ایمان

یک لاله دیدم

یک نونهال

نه ساله دیدم

سجاده اش را

چون باز می کرد

پروانه می شد

پرواز می کرد

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

شعر در مورد جشن تکلیف دخترانه

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

از باغ جا نمازم گل نماز

آهسته پر کشیدم

رفتم به سوی باغی

یک باغ سبز و خرم

دیدم که گل در آن باغگل نماز

روییده دسته دسته

دیدم کنار گل ها

یک شاپرک نشسته

آن شاپرک مرا دید

پر زد به سویم آمد

او با خودش گل آوردگل نماز

گل را به چادرم زد

گفتم: به شاپرک جان

این گل چه خوب و ناز است

او شادمان شد و گفت:

این گل، گل نماز است